Skadestop plus

Minska dina fordonsskador och effektivisera din skadehantering – I samarbete med Trygg Hansa!

OBS! Endast för transportkunder anslutna till Trygg Hansa

Denna smarta applikation bidrar genom ökad uppföljning och systematisering till såväl minskade skador som en effektivare skadehantering.

Applikationen fungerar kortfattat så att föraren vid en skada, öppnar applikationen och dokumenterar skadan med bilder samt fyller i uppgifter kring skadan i ett enkelt formulär. Formuläret skickas sedan automatiskt till av företaget utsedd chef som via sin administratörsvy får ett ärende skapat, detta dokumenteras sedan. På detta vis sker en systematisk uppföljning av skadorna.

Administratören dokumenterar även skadeuppföljningssamtal samt godkänner skadan för vidare behandling av försäkringsbolaget. Detta sker automatiskt via en mailfunktion. Tjänsten ger även stöd för att ta fram statistik på olika nivåer, allt för att kunna analysera och vidta lämpliga åtgärder.

Se alla fordon som används i realtid.

Vår applikation

Skadestop plus

  • Enkel inloggning via mobilen eller via dator
  • Anmäl skada

Anmäl skada med all information som försäkringsbolaget kräver.

  • Gör kostnadsberäkning enklare

Ta bilder på skadan/skadorna som skett, och bifoga till ärendet direkt, för att enklare kunna göra en kostnadsberäkning.

  • Uppföljning av skadorna

Både kostnader och var dessa sker, för att minska/undvika dessa i framtiden.

 • Administratörsvy för dokumentation och systematisering.
  • Statistik

Statistik kring skador på olika nivåer, depåer, platser, antal, kostnader mm.


Pris: Vid förfrågan

Teknikpaketet

Jag vill veta mer om Skadestop plus

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.