Digitala tjänster för transportbranschen

Få koll på kör- och vilotider.

Ta fram rapporter. Optimera rutter.

Alla dina tidskrävande processer blir enkla med våra tjänster. Kom igång snabbt och få en tydlig nyttoeffekt direkt.

Webbutbildning

Säkerställ att dina chaufförer har rätt kunskap kring kör- och vilotider.

Rätt kunskap
på ett enkelt sätt

För att våra vägar ska vara säkra finns regler för kör- och vilotider. I vår webbaserade utbildning kan dina chaufförer lära sig vad som gäller och på ett enkelt sätt verifiera sina kunskaper. Utbildningen innehåller fakta, instruktionsfilmer och interaktiva frågor. För att bli godkänd behövs ett visst antal rätta svar.

Så här går det till:

Det vilar ett tungt ansvar på både transportföretag och chaufförer att följa reglerna kring kör- och vilotider.

  På Transportstyrelsen kan du läsa mer

Kontakta oss

Behandling av personuppgifter

2 + 12 =

Kontakta oss

Behandling av personuppgifter

14 + 9 =

E-postadress

info@cloudplanning.se

Kontaktperson: Johan Sundberg

070-855 35 35

Cloudplanning AB

Nya hamngatan 21
852 29 Sundsvall