Kör- och vilotidsutbildning, transport

INFormation

Kör- och vilotidsutbildning

Transportstyrelsen kräver att transportföretag ska utbilda och informera sina förare i gällande kör- och vilotidsregler, samt att företagen aktivt och kontinuerligt även ska dokumentera detta arbete.

Vår webbaserade kör- och vilotidsutbildning hjälper er med detta genom att ge era förare kontinuerlig utbildning, information samt dokumenterar förarnas kunskaper.

En dom i Sundsvalls kammarrätt har slagit fast att just denna utbildning, i kombination med tillhörande uppföljning, är att anse som systematisk enligt det sätt som beskrivs i direktivet.

 

Steg 1: Utbildningsdel

Utbildningsdelen instruerar och informerar genom komprimerade sammanfattande filmer för inlärning för att öka kunskaperna och därmed säkerheten samt för att uppfylla gällande regelverk.

Steg 2: Kontrolldel

Efter varje filmdel får användaren besvara ett antal frågor för att verifiera kunskapsnivån. Direkt efter alla frågor är besvarade får användaren besked om antalet rätt, samt om testet är godkänt eller ej. Vid godkänt test skickas även mail till resp. användares utbildningsledare.

Steg 3: Kontrollpanel för utbildningsledare

Via kontrollpanelen bjuder utbildningsledaren in användare till utbildningen samt följer upp att utbildningen genomförts samt att kunskapsmålen är uppfyllda.

I samband med att användarna bjuds in till utbildningen ges användaren även tillgång till kort instruktionsfilm (länk nedan) som ger vägledning till hur hela processen fungerar och ser ut.

Det här innehåller utbildningen

Transport

Kör- och vilotidsutbildning

^

Personlig inbjudan till utbildningen med egna inloggningsuppgifter

^

Komprimerade utbildningsfilmer i sex delar

^

Frågor kopplade till varje utbildningsdel

^

Automatisk rättning samt mail till utbildningsledare vid godkänt prov

^

Kontrollpanel med alla användare och deras genomförda sparade prov

^

Länk till instuderingsmaterial och introduktionsfilm

^

Möjlighet för utbildningsledare att lägga till, ta bort samt ändra användaruppgifter

^

Support

För ytterligare information och ev. demonstration skicka in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Pris: 199 kr/användare och år

Kontakta oss

10 + 15 =