Grundläggande miljöutbildning,
transport

INFormation

Grundläggande miljöutbildning, transport

Vår grundläggande miljöutbildning med inriktning mot transport lämpar sig utmärkt som del av transportföretagets miljö- och/eller kvalitetsarbete, vilket i sin tur är en förutsättning för fler och fler upphandlingar.

Utbildningen är framtagen i samarbete med TRB Sverige AB. TRB:s delägarföretag ges även rabatt på utbildningen. Utbildningen ger en bred miljökunskap och avhandlar såväl det globala, det nationella som det lokala miljöområdet och med inriktning mot transportsektorn.

 

Steg 1: Utbildningsdel

Utbildningsdelen instruerar och informerar genom komprimerade sammanfattande filmer för inlärning för att öka kunskaperna och därmed säkerheten samt för att uppfylla gällande regelverk.

Steg 2: Kontrolldel

Efter varje filmdel får användaren besvara ett antal frågor för att verifiera kunskapsnivån. Direkt efter alla frågor är besvarade får användaren besked om antalet rätt, samt om testet är godkänt eller ej. Vid godkänt test skickas även mail till resp. användares utbildningsledare.

Steg 3: Kontrollpanel för utbildningsledare

Via kontrollpanelen bjuder utbildningsledaren in användare till utbildningen samt följer upp att utbildningen genomförts samt att kunskapsmålen är uppfyllda.

I samband med att användarna bjuds in till utbildningen ges användaren även tillgång till kort instruktionsfilm (länk nedan) som ger vägledning till hur hela processen fungerar och ser ut.

Det här innehåller utbildningen

Transport

Grundläggande miljöutbildning

^

Personlig inbjudan till utbildningen med egna inloggningsuppgifter

^

Komprimerade utbildningsfilmer i fem delar

^

Frågor kopplade till varje utbildningsdel

^

Automatisk rättning samt mail till utbildningsledare vid godkänt prov

^

Kontrollpanel med alla användare och deras genomförda sparade prov

^

Länk till instuderingsmaterial och introduktionsfilm

^

Möjlighet för utbildningsledare att lägga till, ta bort samt ändra användaruppgifter

^

Support

Kontakta oss för ytterligare information/frågor om grundläggande miljöutbildning.

Pris: 200 kr/användare (150 kr/användare för TRB:s delägarföretag)

(Utbildningen är öppen att använda under 30 dagar.)

Kontakta oss

9 + 11 =