Utbildningssystem med verifierad kunskapskontroll

Information

Transportportalen – utbildningar

I Cloudplannings Transportportal-utbildningar kan du som kund själv välja vilka utbildningar du vill köpa samt till hur många användare. Utbildningarna köps antingen på årsabonnemang eller som engångsutbildning.

I dagsläget innehåller utbildningsportalen nedanstående utbildningar. Dessa kommer kontinuerligt att fyllas på utifrån våra kunder och användares önskemål och efterfrågan.

Gemensamt för utbildningarna är att de innehåller en utbildningsdel i form av filmer uppdelat i flera olika avsnitt samt en testdel där användarna efter varje utbildningsfilm får besvara ett antal frågor för att verifiera sin kunskap. När sista testdelen är besvarad får användarna direkt svar på om dom uppnått gränsen för godkänt eller inte. Vid godkänt test skickas också ett automatiskt mail till användarens chef/utbildningsledaren med informationen om att användaren är godkänd. Utbildningsledaren kan sedan via sin kontrollpanel se vilka användare som är godkända resp. ej godkända samt även ta del av alla besvarade tester.

Utbildningar i transportportalen

Utbildning

Kör- och vilotidsutbildning, transport

Transportstyrelsen kräver att transportföretag ska utbilda och informera sina förare i gällande kör- och vilotidsregler, samt att företagen aktivt och kontinuerligt även ska dokumentera detta arbete.

Vår webbaserade kör- och vilotidsutbildning hjälper er med detta genom att ge era förare kontinuerlig utbildning, information samt dokumenterar förarnas kunskaper.

Vår utbildning har godkänts som utbildningsverktyg av kammarrätten i Sundsvall och gjort att transportföretag sluppit viten som utdömts.

Utbildning

Grundläggande miljöutbildning, transport

Vår grundläggande miljöutbildning med inriktning mot transport lämpar sig utmärkt som del av transportföretagets miljö- och/eller kvalitetsarbete, vilket i sin tur är en förutsättning för fler och fler upphandlingar.

Utbildningen är framtagen i samarbete med TRB (transportörsnätverket). Medlemmar i TRB ges även rabatt på utbildningen. Utbildningen ger en bred miljökunskap och avhandlar såväl det globala, det nationella som det lokala miljöområdet och med inriktning mot transportsektorn.