Framtidens kommunikations- och ärendehanteringssystem

Information

Företagsportalen

Framtidens kommunikationslösning bygger på två sammankopplade plattformar, en administratörsdel som är uppbyggd i Office 365 och som ger möjlighet till att administrera alla delar i den gemensamma lösningen som utgör företagsportalen. Den andra delen, användardelen är uppbyggd som en applikation, som med fördel används i mobilen (men självklart även kan användas i vanlig dator- eller surfplattemiljö).

Användardelen kan ta del av den information, som även individuellt kan anpassas, som administratörsdelen lagt in. Med den individuella anpassningen av företagsportalen kan administratören styra vilken information/nyheter eller annat material som ska vara tillgängligt för vilken grupp av medarbetare. Exempelvis kan viss information vara geografiskt eller yrkeskategorianpassad. Tack vare detta kan företaget säkerställa att all information som når respektive användare bara är information som är relevant för just den medarbetaren.

Våra paketlösningar

Allmänt

Baspaket

I vårt baspaket till företagsportalen ingår nedanstående delar:

^

Nyhetsdel

^

Produktspecifikationer

Kan exempelvis vara fullständig produktinformation kring fordon, verktyg, utrustning etc.
^

Policys och rutiner

Samlingsplats för företagets samtliga styr- och basdokument.
^

Krishantering

Individuella krisplaner för varje ort/yrkeskategori finns lätt tillgängligt för alla att ta del av vid ev. krissituation.
^

Förslagslåda

Alla förslag systematiseras och får en ärendehantering.
^

Användar-register

Alla användare bas- och kontaktuppgifter.

Pris: 50 kr per användare och månad.

minst 20 st användare/kund. Avtalstid: 36 mån.

Transport

Tilläggspaket

I företagsportalen finns också ett tilläggspaket transport, särskilt anpassat för transportföretag innehållande nedanstående delar:

^

Avvikelsehantering kör- och vilotider

Kräver även IDHA online.

^

Felrapportering till fordonskontroll, formulär

^

Automatisk körkortskontroll

Mail till närmaste chef. Direkt koppling till trafikverket, sker en gång/dygn.

^

Fordonslarm, hantering

Kräver teknikpaketet.

^

Utbildningsportal

Digitalt rum att administrera utbildningarna.

^

Lönespecifikationer, integrationsmodul

Idag endast tillgängligt till Kontek.

^

Avvikelse/incidenthantering (Skadestop plus)

OBS! Extern lösning tillsammans med Trygg Hansa.

Skadestop plus

Pris: 50 kr per användare och månad.

minst 20 st användare/kund. Avtalstid: 36 mån.

Kontakta oss

1 + 4 =