BPL

Utvecklingen i transportbranschen har varit snabb under de senaste tio åren. Successivt har kraven och möjligheterna till tekniska lösningar fått en helt avgörande inverkan på effektivitet och kvalitet.

För att få en effektiv drift är det viktigt att ha ett sammanhållet system som kan hantera hela din verksamhet. BPL är utvecklat och byggt utifrån ett transportbolags verklighet och har unika kopplingar som egentligen innebär att systemet är ett fullständigt verksamhetssystem.

BPL är byggt i modern teknik med ett API (kommunikationsgränssnitt) som fungerar att ansluta mot alla moderna system. En av styrkorna i systemet är att det är en sammanhållen process från trafikledning, information mot förare, koppling mot fordon, lönesystem, ekonomi, och säljorganisation.

BPL hanterar flödet från första kundens första samtal in till säljorganisationen, hela vägen ända till skapandet av lönefil som sedan kan importeras till Ert lönesystem. Det skapas även ett fakturaunderlag som sedan kan importeras till Ert ekonomisystem. Under resan så har beställningen planerats på fordon, bemannats med förare, betalning till chaufför har beräknats, enligt ex. buss- eller taxiavtalet, samt att fakturaunderlag har skapats.

Du kan även importera linjekörningar som utförs av din huvudman (ex. länstrafik). Med hjälp av dessa kan du bygga omlopp och planera dessa på dina fordon. Du kan även bygga tjänster och schemalägga dom på dina chaufförer.

Vi är övertygade om att detta är marknadens mest kompletta system. Vi ger gärna en demonstration på samtliga funktioner och moduler.

Se alla fordon som används i realtid.

Det här innehåller systemet

BLP

  • Skapa och skicka offerter och bokningar till kunder
  • Ta emot importfiler från huvudmän och skapa omlopp av dessa
  • Bygga tjänster för chaufförerna med korrekt beräkning enligt BBA
  • Fordonsplanera uppdrag (linje-, skol- och beställningsturer) och verkstadsbesök
  • Schemaläggning av chaufförer och tjänstepersoner, både kort- och långsiktigt.
  • Skapa löneunderlag att importera till externt lönesystem

(Just nu Briljant och Visma)

   • Skapa fakturaunderlag till externt ekonomisystem

(Just nu till Briljant, Visma och Fortnox)

   • ”Förartavla” som visar vem som kör vad, vilken kan användas på depån
 • Koppling till Transportportalen
 • Positionering till karta i realtid och bakåt i tiden (kräver Teknikpaketet)
Läs mer om teknikpaketet här

Pris: Vid förfrågan

Teknikpaketet

Jag vill veta mer om BPL (Bokning-Planering-Ledning)

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.