Baspaketet

Information

Baspaketet

Baspaketet i transportportalen ger företaget tillgång till gemensam administration och behörighetsstyrning. I paketet ingår också en nyhetsdel anpassad efter varje unik organisation. Här kan företagets administratör skriva och skicka information och nyheter till hela eller delar av organisationen. Detta helt utan krav på Microsoft 365-konto (som krävs vid många andra liknande system). Pushnotiser skickas till berörda i organisationen när nyheter publicerats för dom.

Allmänt

Baspaket

Pris: 395 kr per företag och månad.

Kontakta oss

9 + 6 =